• นิวซีแลนด์

  เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

  ระบบการศึกษาของออสเตรเลียที่ชื่อเสียงโด่งดังในระดับนานาชาติและเป็นที่รู้จักดีในด้านโครงสร้างหลักสูตร

 • นิวซีแลนด์

  เรียนต่อ อเมริกา

  เป็นประเทศหนึ่งที่มีระบบอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ด้วยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจำนวนกว่า 7,000 แห่ง

 • นิวซีแลนด์

  เรียนต่อประเทศอังกฤษ

  เป็นหนึ่งในประเทศยอดนิยมของนักศึกษาต่างชาติและมีมาตรฐานการศึกษาอยู่ในแถวหน้าของโลก

 • นิวซีแลนด์

  เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์

  เป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับโลก ในเมืองที่สงบ ปลอดภัย ธรรมชาติสวยงาม

 • นิวซีแลนด์

  เรียนต่อประเทศสิงคโปร์

  เมืองที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด เคารพกฏหมาย การเดินทางใกล้และสะดวก จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงนัก

 • นิวซีแลนด์

  เรียนต่อประเทศแคนาดา

  ประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง มีมาตรฐานเป้นที่ยอมรับจากทั่วโลก ธรรมชาติสวยงาม มีชื่อเสียงเรื่องความปลอดภัย